Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

"Монгол Улсаас зарим улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай” УИХ-ын тогтоолын төсөл

2015-12-17 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Монгол Улсын Засгийн газар