Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Монгол Улсын төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах цогц бодлогыг батлах тухай

2015-12-18 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.