Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ТУХАЙ

2015-12-23 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Монгол Улсын Засгийн газар