Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Монгол Улсын урт хугацааны тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал /2016-2030 он/ батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл

2016-01-04 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Агипар Бакей
Салдан Одонтуяа
Намдаг Батцэрэг
Самбуу Дэмбэрэл