Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

УЛС ТӨРИЙН НАМЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

2016-01-04 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Үзэл баримтлал (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
3. ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ОРОЛЦОГЧДЫН САНАЛ (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
4. АРХИВЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
5. УЛС ТӨРИЙН НАМЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
6. МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ЧУУЛГАНЫ ХУРАЛДААНЫ ДЭГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
7. МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
8. ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
9. СОНГУУЛИЙН ТӨВ БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
10. ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
11. МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
12. ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
13. УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
14. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСГАЙ САНГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
15. хэлэлцэх эсэхийн санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.