Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл

2016-01-08 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Монгол Улсын Засгийн газар