Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ

2016-01-18 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Тооцоо (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
3. Дагалдах хуулиуд (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
4. Дагалдах хуулиуд (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
5. Дагалдах хуулиуд (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
6. Дагалдах хуулиуд (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
7. Дагалдах хуулиуд (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
8. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх эсэх талаар НББСШУБХ-ноос гаргасан санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
9. Анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаархи НББСШУБХ-ноос гаргасан санал, дүгнэлт (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Анхны хэлэлцүүлэг/)
10. Эцсийн найруулга (Танилцуулахаар тараасан эцсийн найруулга)
11. Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай НББСШУБХ-ны танилцуулга (Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Байнгын хорооны танилцуулга)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.