Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Төрийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

2016-01-21 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Агипар Бакей
Иргэдийн санал
Одоогоор иргэдийн санал байхгүй байна.