Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

БАРИЛГЫН ТУХАЙ

2016-01-29 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Монгол Улсын Засгийн газар