Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай, Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслүүд

2016-02-05 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Үзэл баримтлал (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
3. Үзэл баримтлал (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
4. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн (Ажлын хэсгийн гишүүд)
5. Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай, нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх эсэх талаар Төсвийн байнгын хорооноос гаргасан санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
6. Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцэх эсэх талаар Төсвийн байнгын хорооноос гаргасан санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
7. Татварын ерөнхий хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцэх эсэх талаар Төсвийн байнгын хорооноос гаргасан санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
8. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцэх эсэх талаар Төсвийн байнгын хорооноос гаргасан санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
9. Хэлэлцэх эсэх талаар гарсан санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
10. Анхны хэлэлцүүлэг хийсэн талаар гарсан санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
11. Анхны хэлэлцүүлэгт оруулсан төсөл (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.