Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ ХАРЬЯАЛЛЫН ТУХАЙ

2016-02-12 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Үзэл баримтлал (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
3. Дагалдах хуулиуд (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
4. Давхар харьяалал бодит үзэгдэл болсон хийгээд шийдвэрлэх арга замын тухайд, 2014 (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
5. МУ дах хоёрдмол харьяаллын талаарх зохицуулалт, иргэд хоёрдмол харьяалал үүсгэж буй шалтгаан нөхцөл (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
6. Иргэний харьяаллын талаар шийдвэрлэсэн байдал, тоо мэдээ (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
7. Дэлхийн улс орнуудын иргэний харьяаллын эрх зүйн зохицуулалт (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
8. Dual Nationality for public representatives, PILDAT, 2012 (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
9. Эрх зүйн экспертийн албаны 2016.03.25-ны өдрийн 06 дугаартай хууль зүйн зөвлөмж (Экспертийн албаны зөвлөхийн хууль зүйн зөвлөмж)
10. Хэлэлцэх эсэх-санал дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
11. Хэлэлцэх эсэх талаар ХЗБХ-ны санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Цахиагийн Элбэгдорж