Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

ХУУЛЬ САХИУЛАХ ТУХАЙ

2016-02-12 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Үзэл баритлал (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
3. Дагалдах хуулиуд (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
4. Хууль сахиулах тухай хуулийн төслийн шүүмж, ННФ, 2014 (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
5. Х.Тэмүүжин: Бүсийн хэмжээнд хууль сахиулагч бэлтгэх анбиц бидэнд бий (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
6. Хууль сахиулагчид төрийн "робот" биш (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
7. Хууль сахиулах үйл ажиллагааны шинэтгэлийн тухай (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
8. Хуулийн төсөлд өгөх иргэдийн санал мэдээлэл (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
9. Г.Оюунболд: Хэргийг өөрөөр нь биш хууль сахиулагч ур чадвараа ашиглаж нотлохоор тусгасан (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
10. Г.Оюунболд: Хууль сахиулах байгууллагуудыг өөрчилж, шинээр байгуулсан ч орон тоо нэмэхгүй (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
11. Шударгаар шүүлгэх эрх тайлан-Эмнести интернэшнл (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
12. Хууль сахиулах тухай хуулийн төсөлтэй холбоотой мэдээлэл, лавлагааны товьёг (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
13. Хэлэлцэх эсэх талаарх ХЗБХ-ны санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
14. Ажлын хэсэг байгуулах тухай ХЗБХ-ны 2016.02.19-ны өдрийн 08 дугаар тогтоол (Ажлын хэсгийн гишүүд)
15. Байнгын хорооны санал дүгнэлт /анхны хэлэлцүүлэг/ (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Анхны хэлэлцүүлэг/)
16. Хууль сахиулах тухай төслийн талаархи зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол /анхны хэлэлцүүлэгт/ (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
17. Нэгдсэн хуралдааны эцсийн хэлэлцүүлэгт /Хуулийн төсөл/ (Эцсийн хэлэлцүүлэгт оруулсан төсөл)
18. Нэгдсэн хуралдааны эцсийн хэлэлцүүлэгт /Танилцуулга/ (Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Байнгын хорооны танилцуулга)
19. Нэгдсэн хуралдааны эцсийн хэлэлцүүлэгт /Зарчиын зөрүүтэй саналын томьёолол/ (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Эцсийн хэлэлцүүлэг/)
20. Нэгдсэн хуралдааны эцсийн хэлэлцүүлэгт /Дагах хуулийн саналын томьёолол/ (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Эцсийн хэлэлцүүлэг/)
21. Нэгдсэн хуралдааны эцсийн хэлэлцүүлэгт /Дагах хуулиуд/ (Эцсийн хэлэлцүүлэгт оруулсан төсөл)
22. Хууль сахиулах ажиллагааны тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан боловсруулсан Цагдаагийн албаны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн (Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Байнгын хорооны танилцуулга)
23. Хууль сахиулах ажиллаганы тухай хуулийн эцсийн найруулга 2016.07.08 (Танилцуулахаар тараасан эцсийн найруулга)
24. Эцсийн найруулгад тусгасан өөрчлөлтийн жагсаалт 2016.07.08 (Танилцуулахаар тараасан эцсийн найруулга)
25. дагалдах хуулиудын эцсийн найруулга 2016.07.08 (Батлагдсан хууль, тогтоолтой холбогдуулан гаргасан хууль, тогтоол)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.