Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ТУХАЙ

2016-02-12 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Үзэл баримтлал (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
3. Дагалдах хуулиуд (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
4. Хэлэлцэх эсэх талаарх ХЗБХ-ны санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
5. Ажлын хэсэг байгуулах тухай ХЗБХ-ны 2016.02.19-ны өдрийн 07 дугаар тогтоол (Ажлын хэсгийн гишүүд)
6. Анхны хэлэлцүүлэгт-санал, дүгнэлт, саналын томьёолол (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
7. Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Байнгын хорооны танилцуулга (Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Байнгын хорооны танилцуулга)
8. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн эцсийн найруулга (Танилцуулахаар тараасан эцсийн найруулга)
9. Дагалдах хуулиудын эцсийн найруулга (Батлагдсан хууль, тогтоолтой холбогдуулан гаргасан хууль, тогтоол)
10. Эцсийн найруулгад тусгасан өөрчлөлтийн жагсаалт (Танилцуулахаар тараасан эцсийн найруулга)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.