Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Цөмийн материалыг биечлэн хамгаалах тухай конвенцийн 2005 оны нэмэлт өөрчлөлтийн тухай протоколыг соёрхон батлах тухай

2016-03-01 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.