Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

ЦӨМИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ 1994 ОНЫ КОНВЕНЦИД НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

2016-03-23 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Монгол Улсын Засгийн газар