Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Үндсэн чиглэл батлах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл

2016-11-17 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
3. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн (Ажлын хэсгийн гишүүд)
4. Хэлэлцэх эсэх талаархи ХЗБХ-ны санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
5. НББСШУБХ-ны санал, дүгнэлт, зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
6. БОХХААБХ-ны санал дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
7. БОХХААБХ-ны зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Анхны хэлэлцүүлэг/)
8. ТБХ-ны санал, дүгнэлт (Нам, эвслийн бүлэг, бусад Байнгын хороодын дүгнэлт)
9. ТББХ-ны санал, дүгнэлт, зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
10. ТББХ-ны санал, дүгнэлт, зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
11. ЭЗБХ-ны санал, дүгнэлт, зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол (Нам, эвслийн бүлэг, бусад Байнгын хороодын дүгнэлт)
12. Анхны хэлэлцүүлэг хийсэн талаархи ХЗБХ-ны санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
13. Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаархи ХЗБХ-ны танилуулга (Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Байнгын хорооны танилцуулга)
14. төсөл (Эцсийн хэлэлцүүлэгт оруулсан төсөл)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.