Хууль, бусад шийдвэрийн төслийн архив Өргөн мэдүүлсэн төсөл

АБВгдеёжзиклмноөпрс ту үфхцчшщэюя
1.Санхүүгийн зохицуулах хорооны зарим гишүүдийг томилох, чөлөөлөх тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
Өргөн мэдүүлсэн огноо: Т/Б Төлөв: Батлагдсан Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
2.Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүнийг томилох тухай
Өргөн мэдүүлсэн огноо: Т/Б Төлөв: Батлагдсан Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
4.Улсын дээд шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигчдийн талаарх Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн танилцуулга
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2015-04-10 Төлөв: Батлагдсан Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
5.Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн 2015 оны 03 дугаар дүгнэлт
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2015-04-08 Төлөв: Батлагдсан Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
6.Үндсэн хуулийн цэцийн 2015 оны 02 дугаар дүгнэлт
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2015-02-16 Төлөв: Батлагдсан Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
7.Монгол Улсын Ерөнхий прокурорыг томилох саналыг зөвшилцөх тухай
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2015-02-13 Төлөв: Батлагдсан Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
8.Авлигатай тэмцэх газрын дэд даргад нэр дэвшүүлэх тухай МУ-ын Ерөнхийлөгчийн санал
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2015-02-09 Төлөв: Батлагдсан Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
9.Үндсэн хуулийн цэцийн 2015 оны 01 дүгээр тогтоол
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2015-02-03 Төлөв: Батлагдсан Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
12.Байнгын хороодын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2014-07-02 Төлөв: Батлагдсан Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
15.Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Үзэл баримтлал, танилцуулга 2.Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2014-06-20 Төлөв: Батлагдсан Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
Засгийн газар Монгол Улсын Монгол Улсын Засгийн газар