Хууль, бусад шийдвэрийн төсөл Төслийн архив

АБВгдеёжзиклмноөпрс ту үфхцчшщэюя
2."Засгийн газрын гишүүнийг огцруулах тухай" Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл 2.Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт
Өргөн мэдүүлсэн огноо: Т/Б Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
3."Зэвсгийн худалдааг зохицуулах тухай" олон улсын гэрээнд гарын үсэг зурах асуудлыг зөвшилцөх тухай
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2013-09-11 Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
4."Монгол Улсаас зарим улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай” УИХ-ын тогтоолын төсөл
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Үзэл баримтлал, танилцуулга 2.Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл
3.Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2015-12-17 Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
Засгийн газар Монгол Улсын Монгол Улсын Засгийн газар