Хууль, бусад шийдвэрийн төсөл Төслийн архив

АБВгдеёжзиклмноөпрс ту үфхцчшщэюя
1.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Үзэл баримтлал, танилцуулга
Өргөн мэдүүлсэн огноо: Т/Б Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
2.Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Үзэл баримтлал, танилцуулга
Өргөн мэдүүлсэн огноо: Т/Б Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
4.Тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Үзэл баримтлал, танилцуулга
Өргөн мэдүүлсэн огноо: Т/Б Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
5.Иргэний нисэхийн салбарыг хөгжүүлэх талаар төрөөс баримтлах бодлогын төсөл
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Ажлын хэсгийн гишүүд 2.Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2012-11-13 Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
Алтанхуяг Норовын Норовын Алтанхуяг
6.Үнэт цаас гаргах зөвшөөрөл олгох тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Үзэл баримтлал, танилцуулга
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2012-11-13 Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
7.МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Үзэл баримтлал, танилцуулга
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2012-11-26 Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
8.ХЭЛЭЛЦЭЭРТ НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Үзэл баримтлал, танилцуулга
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2012-11-27 Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
9.“ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААС ГАРГАХЫГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ” УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Үзэл баримтлал, танилцуулга
Өргөн мэдүүлсэн огноо: Т/Б Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
10.ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2012-12-06 Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
11.ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2012-12-06 Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
12.ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2012-12-06 Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
13.МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2012-12-06 Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
14.БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Байнгын хорооны танилцуулга 2.Танилцуулахаар тараасан эцсийн найруулга
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2012-12-06 Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч: