Хууль, бусад шийдвэрийн төсөл Төслийн архив

АБВгдеёжзиклмноөпрс ту үфхцчшщэюя
1.Гэр хорооллын хөгжлийн тухай хуулийн төсөл
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Үзэл баримтлал, танилцуулга
Өргөн мэдүүлсэн огноо: Т/Б Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
2.Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай (Засгийн газар, 2016.12.28-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн)
Өргөн мэдүүлсэн огноо: Т/Б Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
3.Гэр хорооллын хөгжлийн тухай хууль
Өргөн мэдүүлсэн огноо: Т/Б Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
4.Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Үзэл баримтлал, танилцуулга 2.Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт
Өргөн мэдүүлсэн огноо: Т/Б Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
8.ГААЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Үзэл баримтлал, танилцуулга
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2016-05-31 Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
Засгийн газар Монгол Улсын Монгол Улсын Засгийн газар
9.Гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Ажлын хэсгийн гишүүд 2.Үзэл баримтлал, танилцуулга
3.Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл 4.Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2016-05-05 Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
Засгийн газар Монгол Улсын Монгол Улсын Засгийн газар
10.Газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Үзэл баримтлал, танилцуулга
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2016-04-28 Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
Засгийн газар Монгол Улсын Монгол Улсын Засгийн газар
12.ГАЗРЫН ТОС, АШИГТ МАЛТМАЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ БОЛОН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ БОХИРДУУЛСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГООС БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНД ЗАРЦУУЛАХ ХӨРӨНГИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Үзэл баримтлал, танилцуулга
2.Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл
3.Экспертийн албаны зөвлөхийн хууль зүйн зөвлөмж
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2016-02-05 Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
Оюун Санжаасүрэн Санжаасүрэн Оюун
Дэмбэрэл Самбуу Самбуу Дэмбэрэл
Баярсайхан Гарьдхүү Гарьдхүү Баярсайхан
Батцогт Догсомын Догсомын Батцогт
Батцэрэг Намдаг Намдаг Батцэрэг
Батзандан Жалбасүрэнгийн Жалбасүрэнгийн Батзандан
Батболд Сүхбаатар Сүхбаатар Батболд
Тэрбишдагва Дэндэв Дэндэв Тэрбишдагва
15.ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Үзэл баримтлал, танилцуулга 2.Ажлын хэсгийн гишүүд
3.Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт
4.Нам, эвслийн бүлэг, бусад Байнгын хороодын дүгнэлт
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2016-01-22 Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
Засгийн газар Монгол Улсын Монгол Улсын Засгийн газар