Хууль, бусад шийдвэрийн төсөл Төслийн архив

АБВгдеёжзиклмноөпрс ту үфхцчшщэюя
1.Иргэний улс төрийн эрхийг хэрэгжүүлэх тухай
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Үзэл баримтлал, танилцуулга
2.Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2016-12-27 Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
2.Иргэний улсын бүртгэлийн тухай 2016.12.22
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Үзэл баримтлал, танилцуулга 2.Судалгаа, мэдээлэл
Өргөн мэдүүлсэн огноо: Т/Б Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
3.Иргэний улсын бүртгэлийн тухай
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2016-04-12 Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
Засгийн газар Монгол Улсын Монгол Улсын Засгийн газар
5.ИРГЭНИЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Үзэл баримтлал, танилцуулга
2.Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл 3.Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2016-01-08 Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
Ганбат Дашдондог Дашдондог Ганбат
Гарамгайбаатар Батхүү Батхүү Гарамгайбаатар
Эрдэнэчимэг Лувсангийн Лувсангийн Эрдэнэчимэг
Баянсэлэнгэ Зангадын Зангадын Баянсэлэнгэ
9.Иргэний хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Үзэл баримтлал, танилцуулга
2.Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт
3.Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Байнгын хорооны танилцуулга
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2014-06-23 Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
Засгийн газар Монгол Улсын Монгол Улсын Засгийн газар
10.Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Үзэл баримтлал, танилцуулга
Өргөн мэдүүлсэн огноо: Т/Б Төлөв: Цуцалсан Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
12.Иргэний нисэхийн салбарыг хөгжүүлэх талаар төрөөс баримтлах бодлогын төсөл
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Ажлын хэсгийн гишүүд 2.Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2012-11-13 Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
Алтанхуяг Норовын Норовын Алтанхуяг
13.иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн төсөл
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2012-10-29 Төлөв: Цуцалсан Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч: