Хууль, бусад шийдвэрийн төсөл Төслийн архив

АБВгдеёжзиклмноөпрс ту үфхцчшщэюя
1.Усан замын тээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл
Өргөн мэдүүлсэн огноо: Т/Б Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
2.УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ /Шинэчилсэн найруулга/
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Үзэл баримтлал, танилцуулга
Өргөн мэдүүлсэн огноо: Т/Б Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
3.Улсын ерөнхий прокурорын орлогчоор Б.Амгаланбаатарыг томилох тухай санал
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт
Өргөн мэдүүлсэн огноо: Т/Б Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
4.Улсын дээд шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд нэр дэвшигчийг танилцуулах тухай
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт
Өргөн мэдүүлсэн огноо: Т/Б Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
5.УИХ-ын тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Үзэл баримтлал, танилцуулга
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2016-11-11 Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
Засгийн газар Монгол Улсын Монгол Улсын Засгийн газар
9.Улс төрийн намуудын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Үзэл баримтлал, танилцуулга
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2016-02-04 Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
Баасанхүү Октябрийн Октябрийн Баасанхүү
10.УЛС ТӨРИЙН НАМЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Үзэл баримтлал, танилцуулга
2.Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл
3.Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2016-01-04 Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
11.Улаанбуудайн үрийг гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төсөл
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Үзэл баримтлал, танилцуулга
2.Ажлын хэсгийн гишүүд
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2015-12-23 Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
Засгийн газар Монгол Улсын Монгол Улсын Засгийн газар
12.УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Үзэл баримтлал, танилцуулга
2.Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2015-12-22 Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
Засгийн газар Монгол Улсын Монгол Улсын Засгийн газар
13.Ухаалаг засаг төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Үзэл баримтлал, танилцуулга
2.Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл
3.Ажлын хэсгийн гишүүд 4.Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2015-06-26 Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
Засгийн газар Монгол Улсын Монгол Улсын Засгийн газар
15.Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэхээр ирүүлсэн Тавантолгойн гэрээний төслүүд
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл
2.Үзэл баримтлал, танилцуулга
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2015-04-20 Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч: