Хууль, бусад шийдвэрийн төсөл Төслийн архив

АБВгдеёжзиклмноөпрс ту үфхцчшщэюя
1.Хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хуулийн төсөл
Өргөн мэдүүлсэн огноо: Т/Б Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
3.Хөдөлмөрийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Үзэл баримтлал, танилцуулга
2.Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт
Өргөн мэдүүлсэн огноо: Т/Б Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
5.Хөгжлийн банкны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Үзэл баримтлал, танилцуулга
2.Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2016-12-26 Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
6.Хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Үзэл баримтлал, танилцуулга
2.Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт 3.Ажлын хэсгийн гишүүд
Өргөн мэдүүлсэн огноо: Т/Б Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
7.Хүнсний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Үзэл баримтлал, танилцуулга
2.Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт
Өргөн мэдүүлсэн огноо: Т/Б Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
8.Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Шүүхийн захиргааны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Ирээдүйн өв сангийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Төсвийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүд болон "Үндсэн хуулийн цэцийн дарга, гишүүдийн цалингийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай", "Прокурорын байгууллагын прокурорын албан тушаалын цалингийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай", "Төрийн өмчийг 2015-2016 онд хувьчлах, өөрчлөн байгуулах үндсэн чиглэлийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх тухай" Улсын Их Хурлын тогтоолын төслүүд (Байнгын хороо санаачилсан, 2016.11.02)
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт 2.Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Байнгын хорооны танилцуулга
3.Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Эцсийн хэлэлцүүлэг/ 4.Эцсийн хэлэлцүүлэгт оруулсан төсөл
5.Танилцуулахаар тараасан эцсийн найруулга
Өргөн мэдүүлсэн огноо: Т/Б Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
9.Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Үзэл баримтлал, танилцуулга
2.Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2016-10-27 Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
Аюурсайхан Төмөрбаатарын Төмөрбаатарын Аюурсайхан
Содбаатар Янгугийн Янгугийн Содбаатар
Цогзолмаа Цэдэнбалын Цэдэнбалын Цогзолмаа
Энхболд Нямаа Нямаа Энхболд
Мөнхцэцэг Гомпилдоогийн Гомпилдоогийн Мөнхцэцэг
10.Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Үзэл баримтлал, танилцуулга
2.Ажлын хэсгийн гишүүд 3.Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2016-08-23 Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
Засгийн газар Монгол Улсын Монгол Улсын Засгийн газар
11.ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Үзэл баримтлал, танилцуулга
2.Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2016-05-17 Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
Оюун Санжаасүрэн Санжаасүрэн Оюун
12.Хөдөө аж ахуйн “Халх гол”үндэсний бүтээн байгуулалтын бүс байгуулах тухай
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Ажлын хэсгийн гишүүд 2.Үзэл баримтлал, танилцуулга
3.Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2016-05-05 Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
Засгийн газар Монгол Улсын Монгол Улсын Засгийн газар
13.Хог хаягдлын тухай
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл
2.Үзэл баримтлал, танилцуулга
3.Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт
4.Танилцуулахаар тараасан эцсийн найруулга
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2016-04-28 Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
Засгийн газар Монгол Улсын Монгол Улсын Засгийн газар
15.Хэмжил зүйн тухай
Хуулийн төслийн нэмэлт мэдээлэл
1.Үзэл баримтлал, танилцуулга 2.Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл
3.Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт
Өргөн мэдүүлсэн огноо: 2016-03-29 Төлөв: Өргөн мэдүүлсэн Хавсралт файл: Татах
Төсөл санаачлагч:
Засгийн газар Монгол Улсын Монгол Улсын Засгийн газар