Санал асуулга

Тодорхой чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг 1 хувь болгохыг дэмжиж байна уу?

  • Дэмжинэ
  • Дэмжихгүй
  • Өөр саналтай

Үр дүн

Бусад санал асуулга


"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл

“Төрийн мэдээлэл” хууль тогтоомжийн эмхэтгэлийн товьёог /2017 он/

№ Гарчиг Төрөл Огноо Дугаар Холбоос 1 Хуулийн төсөл буцаах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 80 2016 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр №01/958/ татах 2 Зарим хүмүүсийг шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 171 2016 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр №01/958/ татах 3 Зарим хүмүүсийг анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ...

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн товъёог /2016 он/

№ Гарчиг Төрөл Огноо Дугаар Холбоос 01Хамтын тэтгэврийн тухайМонгол Улсын хууль2015 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр№01/910/татах02Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухайМонгол Улсын хууль2015 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр№01/910/татах03Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухайМонгол Улсын хууль2015 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр№01/910/татах04Гааль, татварын ерөнхий газрын эрх зүйн байдлын тухайМонгол ...

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн товъёог /2015 он/

№ Гарчиг Төрөл Огноо Дугаар Холбоос 01Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухайМонгол Улсын хууль2014 оны 12 дугаар сарын 05№01/862/татах 02Захиргааны хариуцлагын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухайМонгол Улсын хууль2014 оны 12 дугаар сарын 05№01/862/татах03Банкны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухайМонгол Улсын хууль2014 оны 12 дугаар сарын 05№01/862/татах 04 Иргэний хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2014 оны 12 дугаар сарын ...

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн товъёог /2014 он/

№ Гарчиг Төрөл Огноо Дугаар Холбоос 01 Хуулийн төсөл буцаах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол 2014 оны 1 дүгээр сарын 3 №01/814/ Татах 02 Хуулийн төсөл буцаах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол 2014 оны 1 дүгээр сарын 3 №01/814/ Татах 03 Зарим хүмүүсийг албан тушаалаас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг 2014 оны 1 дүгээр сарын 3 №01/814/ Татах 04 Зарим хүмүүсийг шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг 2014 оны 1 дүгээр ...

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн товъёог /2013 он/

№ГарчигТөрөлОгнооДугаарХолбоос01Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх тухай/Шинэчилсэн найруулга/Монгол Улсын хууль2013 оны 01 сарын 04№01/766/Татах02Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухайМонгол Улсын хууль2013 оны 01 сарын 04№01/766/Татах03Хувь хүний нууцын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухайМонгол Улсын хууль2013 оны 01 сарын 04№01/766/Татах04Хөдөлмөрийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухайМонгол Улсын хууль2013 оны 01 сарын ...

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлд нийтлэгдсэн хууль тогтоомж /Цагаан толгойн дарааллаар А-З/

№ Гарчиг Төрөл Огноо Дугаар Холбоос 1.               Авлигатай тэмцэх газрын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай Дугаар 55 Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол 2012 оны 07  сарын 09 №26/743/ Татах 2.               Авлигын эсрэг хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2012 оны 06 сарын 19 №23/740/ Татах 3.               Авлигын эсрэг хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2012 оны 02 сарын ...

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлд нийтлэгдсэн хууль тогтоомж /Цагаан толгойн дарааллаар И-Т/

1.               Инновацийн тухай Монгол Улсын хууль 2012 оны 06 сарын 26 №24/741/ Татах 2.               Инновацийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2012 оны 09 сарын 07 №33/750/ Татах 3.               ”Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээ батлах тухай” тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 27 Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол 2012 оны 09 сарын 28 №36/753/ Татах 4.               Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын ...

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлд нийтлэгдсэн хууль тогтоомж /Цагаан толгойн дарааллаар У-.../

1.               Улаан буудайн талаар авах зарим арга хэмжээний тухайДугаар 77 Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2012 оны 11  сарын 5 №41/758/ Татах 2.               Улаанбаатар хотод ажил эхлэх цагийг тогтоох тухайДугаар 8 Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2012 оны 10 сарын 5 №37/754/ Татах 3.               Улсын Дээд шүүхийн шүүгчийг томилох тухай Монгол УлсынЕрөнхийлөгчийн зарлиг 2012 оны 02 сарын 17 №07/724/ Татах 4.               Улсын ИХ Хурлын 2012 оны намрын ...

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн товъёог

№ Огноо Дугаар Гарчиг Холбоос 1.               2012 оны 12 сарын 11 №46/763/ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг 664.Шүүгчдийг сэлгэн ажиллуулах тухай Дугаар 195 665.Албан тушаалын зэрэг дэв олгох тухай Дугаар 201 666.Зарим хүмүүсийг шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай Дугаар 203 667.Шүүхийн сахилгын хорооны дарга томилох тухай Дугаар 205 668.Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай Дугаар 206 Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 669.Хоолны зардлын дундаж норматив батлах тухай ...