Иргэдийн оролцоо 10 мэдээ

Монгол Улсын Үндсэн хуульд зааснаар төр засгийн бүх эрх ард түмний мэдэлд байна. Энэхүү эрх мэдлийг нэгдүгээрт, иргэд төрийн үйл хэрэгт шууд оролцох, хоёрдугаарт, сонгож байгуулсан төрийн эрх барих төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан хэрэгжүүлнэ. Иймээс иргэд засаг төрөө байгуулах, байгуулсан төрийнхөө үйл ажиллагаанд оролцож, санал бодлоо илэрхийлэх, тусгуулах эрхтэй.

Хууль тогтоох ажиллагаанд иргэдийг оролцуулах

35584

Хууль тогтоох ажиллагаанд иргэдийг оролцуулах

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Иргэний парламент

35625

Иргэний парламент

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна