Улсын Их Хурал 29 мэдээ

Улсын Их Хурлын тухай мэдээлэл

Дөрөв дэх удаагийн сонгуулиар байгуулагдсан Монгол Улсын Их Хурал /2004-2008/

2017-12-08

Энэ удаагийн сонгуулийн дүнд байгуулагдсан Улсын Их Хуралд суудал авсан улс төрийн хүчнүүдэд нэгдэн зохицож, хамтран эвсэж төр, засгаа бүрдүүлэн ажиллах итгэлийг сонгогчид хүлээлгэсэн өвөрмөц бүрэлдэхүүнтэй парламент байв. Тиймээс энэ Улсын Их Хурал манай орны улс төрийн амьдралын нэн ..

Тав дахь удаагийн сонгуулиар байгуулагдсан Монгол Улсын Их Хурал /2008-2012/

2017-12-07

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай шинэчлэн найруулсан хуулийн дагуу тав дахь удаагийн Улсын Их Хурлыг сонгох сонгууль 2008 онд 76 мандаттай, томсгосон 26 тойрогт явагдсан.Энэ удаагийн Улсын Их Хуралд МАХН-аас 46, АН-аас 27, ИЗН-аас нэг, Ногоон намаас 1, бие даан нэр дэвшигч 1 тус тус ..

Зургаа дахь удаагийн сонгуулиар байгуулагдсан Монгол Улсын Их Хурал /2012-2016/

2017-12-06

Монгол Улсын Их Хурлын 2012 оны ээлжит сонгууль болон Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгууль 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн Пүрэв гарагт улс орон даяар зэрэг явагдсан билээ.Улсын Их Хурлын энэ удаагийн сонгуулийг хууль эрх зүйн шинэ орчинд сонгуулийн хосолсон тогтолцоогоор анх удаа ..

Лобби бүлэг

2017-10-04

Мэндчилгээ

2016-12-01

Эрхэм иргэн Таны энэ өдрийн амгаланг айлтгая.Монгол Улсын төрийн эрх барих дээд байгууллага УИХ-ын нэрийн өмнөөс болон хувиасаа Танд чин сэтгэлийн мэндчилгээ дэвшүүлж, сайн сайхны ерөөл өргөе.Монгол Улсын Их Хурлын 7 дахь удаагийн сонгуулийн үр дүнгээр шинэ парламент байгуулагдаж, үйл ажиллагаагаа ..

Улсын Их Хурал дахь нам, эвслийн бүлэг

2016-07-12

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИАС...26 дугаар зүйл. Улсын Их Хурал дахь нам /эвсэл/-ын бүлэг26.1. Улсын Их Хурлын сонгуулийн дүнгээр Улсын Их Хуралд 8-аас доошгүй суудал авсан нам, эвсэл бүлэг /цаашид “бүлэг” гэх/ байгуулж болно.26.2. Бүлэгт зөвхөн тухайн нам, эвслээс нэр нь албан ёсоор нэр ..

Улсын Их Хурлын бүрэн эрх

2016-07-12

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИАС...НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ4 дүгээр зүйл. Улсын Их Хурлын бүрэн эрх4.1. Улсын Их Хурал нь Үндсэн хуулийн Хорин тавдугаар зүйлд заасан онцгой болон хуулиар тогтоосон бусад бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.МОНГОЛ УЛСЫН YНДСЭН ХУУЛИАС...ГУРАВДУГААР БҮЛЭГХорин тавдугаар зүйл1. Улсын ..

Улсын Их Хурлын байнгын хороод

2012-09-13

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИАС... 19 дүгээр зүйл. Байнгын хороо 19.1. Байнгын хороо нь хууль санаачлагчаас өргөн мэдүүлсэн хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төслийг урьдчилан хэлэлцэж санал, дүгнэлт гарган нэгдсэн хуралдаанд хэлэлцүүлэх, эрхлэх асуудлын хүрээнд төрийн ..

Улсын Их Хурал дахь олонхи, цөөнх

2012-08-14

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИАС...ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ 8 дугаар зүйл. Улсын Их Хурал дахь олонхи ба цөөнх 8.1. Сонгуулийн дүнгээр Улсын Их Хуралд 39 ба түүнээс дээш суудал авсан нам, эвслийг Улсын Их Хурал дахь олонхи (цаашид “олонхи” гэх) гэнэ. 8.2. Сонгуулийн дүнгээр Улсын Их Хуралд 38 ба ..

Хууль тогтоох үйл ажиллагааны үе шат

2012-08-14

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүний ёс зүйн дүрэм /Монгол Улсын Их Хурлын 2009 оны 34 дугаар тогтоолын хавсралт/

2012-08-14

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Монгол Улсын Их Хурлын гишүүний төрийн албанд баримтлах зарчим, ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоон мөрдүүлж, төрийн үйл ажиллагааг хуулийн хүрээнд явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх, хувийн ашиг сонирхлын нөлөөллөөс хамгаалах, төр, олон нийтийн итгэлцлийг бэхжүүлэхэд энэ дүрмийн ..