Үндсэн хууль 280 мэдээ

27.6-р зүйл Хууль санаачлах, батлах босго

2019-11-11

27.7-р зүйл Санал хураалт

2019-11-11

27-р зүйл УИХ чуулганы хугацаа

2019-11-11

28-р зүйл Хянан шалгах хороо

2019-11-11

30-р зүйл Ерөнхийлөгчид нэр дэвших

2019-11-11

39.1-р зүйл Засгийн газрын гишүүнээр хавсран ажиллах

2019-11-11

39.2-р зүйл Засгийн газрыг эмхлэн байгуулах

2019-11-11

43-р зүйл Ерөнхий сайдыг огцруулах

2019-11-11

44-р зүйл Ерөнхий сайдад итгэл үзүүлэх

2019-11-11

48-р зүйл Шүүхийг тойргийн зарчмаар байгуулах

2019-11-11

49.5 Шүүхийн ерөнхий зөвлөл

2019-11-11

49.6-р зүйл Сахилгын хороо

2019-11-11

57-р зүйл Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг өөрчлөх

2019-11-11

57.2-р зүйл Хот, тосгоны эрх зүйн үндэс

2019-11-11

Ерөнхий сайд өөрөө танхимаа бүрдүүлдэг байх нь зарчмын хувьд зөв гэж Зөвшилцлийн ажлын хэсэг үзжээ

2019-11-05

Улсын Их Хурлын даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 199 дүгээр захирамжаар байгуулагдсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, Ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай асуудлаар зөвшилцөх, судлах ажлын хэсэг өнөөдөр (2019.11.05) үдээс хойш 80 хувийн ..

Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн энгийн хувилбар

2019-10-17

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн хоёрдугаар хэлэлцүүлгийн дараах хувилбарыг толилуулж байна.I.ПАРЛАМЕНТЫН АРДЧИЛЛЫГ ТӨЛӨВШҮҮЛЖ, АРД ТҮМНИЙ ЗАСАГЛАХ ЭРХИЙГ ХАНГАХНэг.Байгалийн баялгийг тэгш, шударгаар хуваарилах зарчим:6.2.Монгол Улсын иргэдэд өмчлүүлснээс бусад газар, ..

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл 2-р хэсэг

2019-10-16

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн зүйл, заалтуудын агуулга, ач холбогдлыг инфографикаар танилцуулж байна. Энэхүү төсөл нь хоёрдугаар хэлэлцүүлгийн дараах байдлаар байгаа болно.

Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл 1-р хэсэг

2019-10-16

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн зүйл, заалтуудын агуулга, ач холбогдлыг инфографикаар танилцуулж байна. Энэхүү төсөл нь хоёрдугаар хэлэлцүүлгийн дараах байдлаар байгаа болно.