Түүхэн товчоон 16 мэдээ

1990 оны долоодугаар сард Монголд анх удаа олон намын оролцоотой анхны чөлөөт, ардчилсан сонгууль болж Ардын Их Хурлыг шинэчлэн байгуулсан билээ.

Парламентын түүхийн товч танилцуулга

35577

Парламентын түүхийн товч танилцуулга

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Өмнөх парламентын гишүүд

35578

Өмнөх парламентын гишүүд

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Өмнөх парламентын дарга, дэд дарга нар

35579

Өмнөх парламентын дарга, дэд дарга нар

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна