Санал асуулга

Таны мэргэжил

  • Хуульч
  • Эдийн засагч
  • Багш
  • Инженер
  • Эмч
  • Бусад ...

Үр дүн

Бусад санал асуулга


Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогтоос Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдад тавьсан асуулгын хариу

Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогтоос Монгол Улсын дээд боловсролын салбарт бэлтгэгдэж байгаа мэргэжилтнүүд болон онц шаардлагатай байгаль, инженер техникийн чиглэлээр мэргэжилтэн бэлтгэх асуудлаар хэрэгжүүлж буй ажлын талаар Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдад тавьсан асуулгын хариу. Дэлгэрэнгүйг хавсралт файлаас үзнэ үү.