Санал асуулга

Тодорхой чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг 1 хувь болгохыг дэмжиж байна уу?

  • Дэмжинэ
  • Дэмжихгүй
  • Өөр саналтай

Үр дүн

Бусад санал асуулга


Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт, Ж.Энхбаяр нараас Уул уурхайн сайдад тавьсан асуулга

Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт, Ж.Энхбаяр нараас дэлхийн зах зээлийн өнөөгийн ханштай уялдуулан  дотоодын  шатахууны үнийг бууруулах талаар Уул уурхайн сайдад тавьсан асуулга. Дэлгэрэнгүйг хавсралт файлаас үзнэ үү.