Санал асуулга

Тодорхой чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг 1 хувь болгохыг дэмжиж байна уу?

  • Дэмжинэ
  • Дэмжихгүй
  • Өөр саналтай

Үр дүн

Бусад санал асуулга


УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН Б.БАТТӨМӨРӨӨС МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДАД ТАВЬСАН АСУУЛГЫН ХАРИУ

Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Баттөмөрөөс 1995-2015 оны нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгө, түүний зарцуулалт болон нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг шинэчлэх чиглэлээр Засгийн газраас авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Ерөнхий сайдад тавьсан асуулгын хариу


Сэтгэгдлүүд
Одоогоор сэтгэгдэл байхгүй байна.