Санал асуулга

Тодорхой чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг 1 хувь болгохыг дэмжиж байна уу?

  • Дэмжинэ
  • Дэмжихгүй
  • Өөр саналтай

Үр дүн

Бусад санал асуулга


УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН Г.ЗАНДАНШАТАРААС ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДАД ТАВЬСАН АСУУЛГЫН ХАРИУ

Улсын Их Хурлын гишүүн Г.Занданшатараас Монгол Улсын хэмжээнд хар тамхи, мансууруулах бодисын эргэлтэд хяналт тавих өнөөгийн нөхцөл байдал, гэмт хэргийн гаралт, түүний шалтгаан, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдад тавьсан асуулгын хариу