1.Инновацийн үйл ажиллагааг дэмжих лобби бүлэг

Зорилго:Монгол Улсын тогтвортой хөгжил, үндэсний чадамж, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд инновацийн салбарын оролцоог нэмэгдүүлэх, түүний бүтээлч цогц үйл ажиллагааг хангах, инновацийн хөгжлийн бодлогыг зөв тодорхойлж, төрийн дэмжлэгийг оновчтой болгох, санхүүжилтийн механизмыг бүрдүүлэх, хувийн хэвшлийн оролцоог нэмэгдүүлэх, эрдэм шинжилгээний байгууллагын чадавхи, үр өгөөжийг сайжруулах.


Дарга:  Н.Учрал

Гишүүд:  Н.Амарзаяа, М.Билэгт, Д.Гантулга, Г.Тэмүүлэн, Ж.Энхбаяр


Н.Учрал


Н.Амарзаяа


М.Билэгт


Д.Гантулга


Г.Тэмүүлэн


Ж.Энхбаяр