Улсын Их Хурлын гишүүд /2008-2012 он/

УИХ-ын гишүүд 7 байнгын хороо, 11 дэд хороонд харьяалагдан ажиллаж байв. МАХН-аас (хуучин нэрээр) 46, АН-аас 27, ИЗН-аас 1, Ногоон намаас 1, бие даан нэр дэвшигч 1 хүн сонгогдсон байна. Бүрэн эрхийн хугацаандаа 111 хууль шинээр баталж, 485 хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулжээ. Олон улсын гэрээ, конвенц 59-ийг соёрхон, хүчингүй болсонд тооцох тухай 70 хууль баталжээ.