Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, хөгжүүлэх асуудлаар дэвшүүлсэн зорилтуудын хэрэгжилтийн талаар Хөдөлмөрийн сайд Я.Санжмятавын хийх мэдээлэл

  2013-12-16 00:00  295
Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2.6-д заасны дагуу Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх асуудлаар дэвшүүлсэн зорилтуудын хэрэгжилтийн өнөөгийн байдал, жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлээр хэрэгжүүлж буй үндэсний болон олон улсын төсөл, хөтөлбөрүүдийн үр дүн, санхүүжилтийн байдал, тулгамдсан асуудлуудыг хэрхэн шийдвэрлэж байгаа болон цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар тус Байнгын хорооны 2013 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуралдаанаар танилцуулах Хөдөлмөрийн сайд Я.Санжмятавын мэдээлэл.

НИЙГМИЙН БОДЛОГО, БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ
УХААНЫ БАЙНГЫН ХОРООНЫ АЖЛЫН АЛБА

  2016-09-22 08:14  295