Мэдээллийг ачааллаж байна ..
1. Газрын тухай, Газрын төлбөрийн тухай, Газрын кадастрын тухай, Геодези зураг зүйн тухай, МУ-ын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслүүдэд саналаа өгнө үү? (1270 нийт санал)
  • 70%
  • 18%
  • 10%