Мэдээллийг ачааллаж байна ..
1. Газрын тухай, Газрын төлбөрийн тухай, Газрын кадастрын тухай, Геодези зураг зүйн тухай, МУ-ын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслүүдэд саналаа өгнө үү? (573 нийт санал)
  • 74%
  • 16%
  • 8%