Санал асуулга

Тодорхой чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг 1 хувь болгохыг дэмжиж байна уу?

  • Дэмжинэ
  • Дэмжихгүй
  • Өөр саналтай

Үр дүн

Бусад санал асуулга


Ирцийн мэдээ

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ Огноо: 2017-01-20 Төлөвлөсөн цаг: 10:00   дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА10:09 39 Д.ОЮУНХОРОЛТомилолт /гадаад/ 2 Т.АЮУРСАЙХАНТомилолт /гадаад/ 40 М.ОЮУНЧИМЭГТомилолт /гадаад/ 3 О.БААСАНХҮҮ09:52 41 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ10:38 4 Ё.БААТАРБИЛЭГ09:53 42 Б.ПҮРЭВДОРЖ Томилолт /орон нутаг/ 5 Х.БАДЕЛХАН09:55 43 Ш.РАДНААСЭД10:25 6 С.БАТБОЛД  44 Я.САНЖМЯТАВЭмнэлгийн ...

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ Огноо: 2017-01-19 Төлөвлөсөн цаг: 10:00   дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА10:11 39 Д.ОЮУНХОРОЛТомилолт /гадаад/ 2 Т.АЮУРСАЙХАН10:15 40 М.ОЮУНЧИМЭГ13:36 3 О.БААСАНХҮҮ10:06 41 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ10:33 4 Ё.БААТАРБИЛЭГ09:59 42 Б.ПҮРЭВДОРЖ Томилолт /орон нутаг/ 5 Х.БАДЕЛХАН10:08 43 Ш.РАДНААСЭД10:01 6 С.БАТБОЛД11:32 44 Я.САНЖМЯТАВЭмнэлгийн ...

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ Огноо: 2017-01-12 Төлөвлөсөн цаг: 10:00   дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА09:54 39 Д.ОЮУНХОРОЛ10:24 2 Т.АЮУРСАЙХАН10:03 40 М.ОЮУНЧИМЭГ10:05 3 О.БААСАНХҮҮ10:00 41 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ10:09 4 Ё.БААТАРБИЛЭГ09:54 42 Б.ПҮРЭВДОРЖ10:04 5 Х.БАДЕЛХАН09:59 43 Ш.РАДНААСЭД15:12 6 С.БАТБОЛДЭмнэлгийн ...

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ Огноо: 2017-01-06 Төлөвлөсөн цаг: 10:00   дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 10:18 39 Д.ОЮУНХОРОЛ 10:16 2 Т.АЮУРСАЙХАН09:44 40 М.ОЮУНЧИМЭГ Чөлөөтэй 3 О.БААСАНХҮҮ 09:58 41 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ Чөлөөтэй 4 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:48 42 Б.ПҮРЭВДОРЖ 10:17 5 Х.БАДЕЛХАН 09:59 43 Ш.РАДНААСЭД 10:37 6 С.БАТБОЛД Эмнэлгийн чөлөөтэй 44 Я.САНЖМЯТАВ Эмнэлгийн ...

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ Огноо: 2017-01-05 Төлөвлөсөн цаг: 10:00   дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 10:08 39 Д.ОЮУНХОРОЛ 16:29 2 Т.АЮУРСАЙХАН09:57 40 М.ОЮУНЧИМЭГ Чөлөөтэй 3 О.БААСАНХҮҮ 09:59 41 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ Чөлөөтэй 4 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:52 42 Б.ПҮРЭВДОРЖ 10:06 5 Х.БАДЕЛХАН 09:57 43 Ш.РАДНААСЭД 10:23 6 С.БАТБОЛД Эмнэлгийн ...

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШYYДИЙН 2017 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН ИРЦИЙН МЭДЭЭ

10:30цагийн байдлаар, гишүүний нэрээр: № Гишүүдийн нэр Хаашаа явсан Явах,ирэх хугацаа Гадаадад: /Улсын Их Хурлын даргын захирамжаар томилолт олгогдсон 1 Л.Энх-Амгалан Сингапур 12.24-01.06 2 Б.Баттөмөр БНСУ 01.02-01.06 3 М.Билэгт БНЭУ 01.02-01.16 Гадаадад:/Засгийн газрын шийдвэрээр эсвэл  ОУБ-ын шугамаар/ - - - -       Орон нутагт:/Нийслэлийн алслагдсан ...

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ Огноо: 2016-12-28 Төлөвлөсөн цаг: 10:00   дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 10:36 39 Д.ОЮУНХОРОЛ 10:15 2 Т.АЮУРСАЙХАН 10:10 40 М.ОЮУНЧИМЭГ Чөлөөтэй 3 О.БААСАНХҮҮ 09:54 41 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ   4 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:53 42 Б.ПҮРЭВДОРЖ 10:43 5 Х.БАДЕЛХАН 09:56 43 Ш.РАДНААСЭД   6 С.БАТБОЛД Эмнэлгийн ...