Цэс

Холбоо барих

Цахим парламент, инновацын газар

Тус газар нь УИХ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын 2022 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 144 дүгээр захирамжаар шинээр байгуулагдсан бөгөөд Мэдээллийн технологийн хэлтэс, Мэдээллийн менежмент, дүн шинжилгээний албатайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна.  

Үндсэн чиг үүрэг:

Цахим парламент, инновацын газар нь Улсын Их Хурлын үйл ажиллагаанд цахим технологи, инновац нэвтрүүлэх, хөгжүүлэх, Улсын Их Хурал, Тамгын газрын мэдээллийн технологи, мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлогыг тодорхойлох үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг.

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл