Судалгааны мэдээллийн сангийн лавлагаа 20 мэдээ

Судалгааны мэдээллийн сангийн лавлагаа

Судалгааны мэдээллийн сангийн лавлагаа /2009-2022.03.15-ны байдлаар/

2022-03-14

Судалгааны мэдээллийн сангийн лавлагаа /2009-2021.09.30-ны байдлаар/

2021-09-30

Судалгааны мэдээллийн сангийн лавлагаа /2009-2021.03.12-ны байдлаар/

2021-03-22

Судалгааны мэдээллийн сангийн лавлагаа /2009-2020.11.01-ний байдлаар/

2020-10-30

Судалгааны мэдээллийн сангийн лавлагаа /2009-2020.04.01-ний байдлаар/

2020-04-01

Судалгааны мэдээллийн сангийн лавлагаа /2009-2019.09.30-ны байдлаар/

2019-09-30

Судалгааны мэдээллийн сангийн лавлагаа /2009-2019.09.30-ны байдлаар/

2019-09-30

Судалгааны мэдээллийн сангийн лавлагаа /2009-2018.09.25-ны байдлаар/

2018-09-25

Судалгааны мэдээллийн сангийн лавлагаа /2009-2018.04.04-ний байдлаар/

2018-04-05

Тамгын газрын Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн Судалгаа, мэдээлэл, лавлагааны албанаас 2017 оны намрын ээлжит чуулганы хугацаанд гүйцэтгэсэн судалгааны ажлын жагсаалт

2018-03-29

Судалгааны мэдээллийн сангийн лавлагаа /2009-2016.04.01-ний байдлаар/

2016-04-11

2015 онд УИХ-ын Тамгын газрын судалгааны хэлтсээс гүйцэтгэсэн судалгааны ажлын жагсаалт

2015-12-10

УИХ-ын Тамгын газрын Судалгааны хэлтсээс 2015 онд хийсэн судалгааны ажлын жагсаалт /2015.12.01-ны байдлаар/

2015-12-10

Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Судалгааны хэлтсээс 2009-2015 онд хийсэн судалгааны ажлын нэгдсэн жагсаалт

2015-12-10

2009-2015 оны Судалгааны хэлтсээс гаргасан судалгааны ажлуудын жагсаалт /2015 оны 12 дугаар сарын 1-ний байдлаар/

2015-12-10

2009-2015 онд СШХ-ийн гүйцэтгэсэн судалгааны ажлын жагсаалт

2015-04-08

Улсын Их Хурлын хууль тогтоох үйл ажиллагаанд зориулан гүйцэтгэсэн Судалгаа, шинжилгээний хэлтсийн 2009-2015 онд гүйцэтгэсэн судалгааны ажлын жагсаалтыг танилцуулж байна.

УИХ-ЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН 2014 ОНД ГҮЙЦЭТГЭСЭН СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

2014-12-15

Улсын Их Хурлын гишүүдийн хэрэгцээнд зориулан 2014 онд гүйцэтгэсэн судалгааны ажлын жагсаалтыг танилцуулж байна.

2009-2014 онд Улсын Их Хурлын гишүүдийн хэрэгцээнд зориулан гүйцэтгэсэн судалгааны ажлын нэгдсэн жагсаалт

2014-10-03

Улсын Их Хурлын гишүүдийн хэрэгцээнд зориулан 2009 оноос хойш гүйцэтгэсэн судалгааны ажлын нэгдсэн жагсаалтыг /салбар, оноор/ 2014 оны 09-р сарын 26-ны байдлаар танилцуулж байна.