Улсын Их Хурал - Энэ долоо хоногт 88 мэдээ

Улсын Их Хурал - Энэ долоо хоногт тойм нэвтрүүлэг

Видео: УИХ-ын цаг УИХ Энэ долоо хоногт /2018-04-20

2018-04-23

Видео: УИХ-ын цаг УИХ Энэ долоо хоногт /2018-04-14/

2018-04-16

УИХ-ын цаг УИХ Энэ долоо хоногт /2018-04-06/

2018-04-09

Видео: УИХ-ын цаг ТББХ ба АБГББХ-ны ажлын тайлан /2018-03-23/

2018-03-26

Видео: УИХ-ын цаг ЭЗБХ ба ХЗБХ-ны ажлын тайлан /2018-03-16/

2018-03-19

Видео: УИХ-ын цаг Төсвийн БХ ба Өргөдлийн БХ-ны ажлын тайлан /2018-03-09/

2018-03-12

УИХ-ын цаг НББСШУБХ ба БОХХААБХ-ны ажлын тайлан /2018-03-03/

2018-03-05

Видео: УИХ-ын цаг УИХ 2016-2018 онд /2018-02-17/

2018-02-19

Видео: УИХ -ын цаг Улсын Их Хурал Энэ долоо хоногт /2018-02-09/

2018-02-12

Видео: УИХ -ын цаг Улсын Их Хурал Энэ долоо хоногт /2018-02-03/

2018-02-05

Видео: УИХ -ын цаг Улсын Их Хурал Энэ долоо хоногт /2018-01-27/

2018-01-29

Видео: УИХ -ын цаг Улсын Их Хурал Энэ долоо хоногт /2017-12-19/

2018-01-22

Видео: УИХ -ын цаг Улсын Их Хурал Энэ долоо хоногт /2018-01-12/

2018-01-15

Видео: УИХ -ын цаг Улсын Их Хурал Энэ долоо хоногт /2018-01-06/

2018-01-08

УИХ-ын цаг УИХ Энэ долоо хоногт /2017-12-22/

2017-12-25

Видео: УИХ-ын гишүүн, УИХ-ын НББСШУ-ны байнгын хорооны дарга Ё.Баатарбилэг 12-дугаар сарын 09-11-ний өдрүүдэд Архангай аймагт ажиллалаа

2017-12-13

Видео: Улсын Их Хурал - Энэ долоо хоногт /2017-12-08/

2017-12-11

Видео: УИХ -ын цаг Улсын Их Хурал Энэ долоо хоногт /2017-12-01/

2017-12-04