Засгийн газрын мэдээлэл 22 мэдээ

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд хийх Засгийн газрын мэдээлэл

Улсын Их Хурлын 2017 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанд “Хөнгөн аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх талаарх бодлогын хэрэгжилт, Засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар” Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбатын хийх мэдээлэл

2017-05-12

2017 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд “Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын салбарын бүтээн байгуулалтын ажлын явцын талаар” Монгол Улсын Ерөнхий сайдын хийх мэдээлэл

2017-04-28

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбатын Улсын Их Хурлын 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанд “Хаврын тариалалтын бэлтгэл ажлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар” хийх мэдээлэл

2017-04-14

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбатын Улсын Их Хурлын 2017 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанд Монгол Улсын Засгийн газар, олон улсын банк, санхүүгийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааны талаар хийх мэдээлэл

2017-04-05