Мэдээ 79 мэдээ

Нийгмийн мэдрэмжийн талаар сургалт боллоо

2021-12-17

Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Парламентын судалгааны хүрээлэнгээс өнөөдөр (2021.12.17) ажилтнуудад зориулан “Давхраажил болон нийгмийн бүлгүүд, тэдгээрийн эрх ашиг, зөрчилдөөн” сэдвээр нийгмийн мэдрэмж олгох зорилготой сургалт зохион байгууллаа. Сургалтаар МУИС-ийн Нийгмийн судалгааны ..

Шинэ томилогдсон ажилтнуудад зориулсан “Парламентын ажлын албаны ажил мэргэжлийн онцлог, чиг үүрэг” сэдэвт чиглүүлэх сургалт боллоо

2021-12-17

Улсын Их Хурлын Парламентын судалгааны хүрээлэнгээс Улсын Их Хурлын Тамгын газарт шинээр томилогдсон ажилтнуудад зориулсан “Парламентын ажлын албаны ажил мэргэжлийн онцлог, чиг үүрэг” сэдэвт чиглүүлэх сургалтыг өнөөдөр (2021.12.17) зохион байгууллаа.Сургалтад Улсын Их Хурлын даргын ажлын алба болон ..

УИХ-ын Тамгын газар, Швейцарын парламентын Тамгын газар хоорондын туршлага, мэдээлэл солилцох цахим уулзалт боллоо

2021-12-08

Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Парламентын судалгааны хүрээлэнгээс Швейцарын хөгжлийн агентлагийн "Монгол Улсад парламентын ардчиллыг бэхжүүлэх нь" төсөлтэй хамтран “Швейцарын парламентын хяналт шалгалтын газартай хамтарсан техникийн хамтын ажиллагааны үр дүн” мэдээлэл солилцох уулзалт, сургалтыг ..

"Менежмент-Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлан" сэдэвт сургалт боллоо

2021-12-06

Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Парламентын судалгааны хүрээлэнгээс зохион байгуулдаг чиглүүлэх сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд ажилтнуудад зориулсан ээлжит сургалтыг өнөөдөр (2021.12.06) "Менежмент-Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлан" сэдвээр танхим болон цахимаар зохион байгуулав. Сургалтаар ..

Корона вирусийн халдвар, халдварын дараах хүндрэлээс урьдчилан сэргийлэх талаар цахим сургалт болов

2021-12-03

Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Парламентын судалгааны хүрээлэнгээс хувь хүний хөгжлийн сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулдаг ажилтнуудад зориулсан ээлжит сургалтыг өнөөдөр (2021.12.03) "“Ковид-19”-ын халдвар, түүний дараах хүндрэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүд” сэдвээр цахимаар

Тамгын газрын ажилтнуудад зориулсан “Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл” сэдэвт цахим сургалт боллоо

2021-11-15

Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Парламентын судалгааны хүрээлэнгээс Үндэсний статистикийн хороотой хамтран "Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл" сэдэвт цахим сургалтыг өнөөдөр /2021.11.15/ зохион байгууллаа.Сургалтыг Үндэсний статистикийн хорооны Нийгмийн статистикийн газрын дарга А.Амарбал удирдан явууллаа

“Олон улсын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд өгүүлэл бичих арга зүй” сэдэвт сургалт боллоо

2021-11-08

Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Парламентын судалгааны хүрээлэнгээс Швейцарын хөгжлийн агентлагийн “Монгол Улсад парламентын ардчиллыг бэхжүүлэх нь” төсөлтэй хамтран “Олон улсын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд өгүүлэл бичих арга зүй” сэдэвт сургалтыг өнөөдөр (2021.11.08) зохион байгуулав.Уг сургалт нь ..

УИХ-ын Тамгын газрын ажилтнуудад зориулсан “Хүний эрхэд суурилсан хандлага” сэдэвт сургалт боллоо

2021-11-04

Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Парламентын судалгааны хүрээлэнгээс Швейцарын хөгжлийн агентлагийн "Монгол Улсад парламентын ардчиллыг бэхжүүлэх нь" төсөлтэй хамтран “Хүний эрхэд суурилсан хандлага” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулав.Хүний эрхийн талаарх мэдлэгээ нэмэгдүүлж, хүний эрхэд суурилсан ..

УИХ-ын Тамгын газрын ажилтнуудад зориулсан статистик тоон мэдээллийг ашиглах талаарх ээлжит цахим сургалт боллоо

2021-10-25

Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Парламентын судалгааны хүрээлэнгээс Үндэсний статистикийн хороотой хамтран “Статистик мэдээний хэрэглээ, тооцох арга зүй” сэдэвт цуврал цахим сургалтыг зохион байгуулдаг билээ.Энэ удаагийн сургалтаар Үндэсний статистикийн хорооны Нийгмийн статистикийн газрын статистикч ..

Тамгын газрын ажилтнуудад зориулсан “Манлайлал ба цагийн менежмент” сэдэвт хувь хүний хөгжлийг дэмжих цахим сургалт боллоо

2021-10-18

Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Парламентын судалгааны хүрээлэнгээс Тамгын газрын ажилтнуудад зориулсан хувь хүний хөгжлийг дэмжих цуврал цахим сургалтыг зохион байгуулдаг. Энэ удаагийн сургалтыг Хувь хүний хөгжлийн институттэй хамтран “Манлайлал ба цагийн менежмент” сэдвийн хүрээнд зохион байгууллаа ..

УИХ-ын Тамгын газрын ажилтнуудад зориулсан статистик тоон мэдээллийг ашиглах талаарх ээлжит цахим сургалт боллоо

2021-09-20

Улсын Их Хурлын Тамгын газрын ажилтнуудын хувь хүний хөгжлийг дэмжих ээлжит цахим сургалт өнөөдөр (2021.09.20) боллоо. Улсын Их Хурлын Парламентын судалгааны хүрээлэн, Үндэсний статистикийн хороотой хамтарсан ээлжит сургалтаа “Статистик мэдээний хэрэглээ, тооцох арга зүй” сэдвийн хүрээнд зохион ..

УИХ-ын Тамгын газрын ажилтнуудын мэргэжлийн хөгжлийг дэмжих ээлжит сургалт боллоо

2021-08-16

Улсын Их Хурлын Тамгын газрын ажилтнуудын мэргэжлийн хөгжлийг дэмжих ээлжит сургалт өнөөдөр (2021.08.16) боллоо. Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Парламентын судалгааны хүрээлэнгээс ажилтнуудын мэргэжлийн хөгжлийг дэмжих ээлжит сургалтаа “Эрсдэлийн агуулга, ангилал, эрсдэлийн судалгааны үндсэн ..

Ажилтнуудад салбар дундын мэдлэг олгох сургалтыг "Мэдээллийн аюулгүй байдал" сэдвээр зохион байгуулав

2021-08-13

Улсын Их Хурлын Парламентын судалгааны хүрээлэнгээс Улсын Их Хурлын Тамгын газрын ажилтнуудад зориулсан ээлжит сургалтаа "Мэдээллийн аюулгүй байдал" сэдвийн хүрээнд өнөөдөр /2021.08.13/ цахим хэлбэрээр зохион байгууллаа. Улсын Их Хурлын Тамгын газрын ажилтнууд, Улсын Их Хурлын гишүүний ажлын ..

Тамгын газрын ажилтнуудад зориулсан “Амьдрах стратеги ба бүтээмж” сэдэвт цахим сургалт боллоо

2021-05-07

Улсын Их Хурлын Парламентын судалгааны хүрээлэнгээс Улсын Их Хурлын Тамгын газрын ажилтнуудад зориулсан хувь хүний хөгжлийг дэмжих ээлжит сургалтаа “Амьдрах стратеги ба бүтээмж” сэдвийн хүрээнд өнөөдөр /2021.05.07/ цахим хэлбэрээр зохион байгууллаа. Улсын Их Хурлын Тамгын газрын ажилтнууд, Улсын Их

Тамгын газрын ажилтнуудад зориулсан “Хууль тогтоомж Үндсэн хууль зөрчсөн эсэхийг хянах нийтлэг шалгуур” сэдэвт цахим сургалт боллоо

2021-05-04

Улсын Их Хурлын Парламентын судалгааны хүрээлэнгээс Улсын Их Хурлын Тамгын газрын ажилтнуудад зориулсан мэргэжлийн хөгжлийг дэмжих цуврал сургалтыг зохион байгуулж байгаа.Мэргэжлийн хөгжлийг дэмжих сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд өнөөдөр (2021.05.04) “Хууль тогтоомж Үндсэн хууль зөрчсөн эсэхийг хянах ..

УИХ-ын Тамгын газрын ажилтнуудад зориулсан “Цахим засаглалын бодлого” сэдэвт сургалт боллоо

2021-04-30

Улсын Их Хурлын Парламентын судалгааны хүрээлэнгээс Улсын Их Хурлын Тамгын газрын ажилтнуудад зориулсан ээлжит сургалтыг “Цахим засаглалын бодлого” сэдвийн хүрээнд өнөөдөр (2021.04.30) зохион байгууллаа.Төрийн бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах үйл явцад иргэд, олон нийтийн саналыг авах, цахим ..

УИХ-ын Тамгын газрын ажилтнууд “Ахисан түвшний Жендэрийн дүн шинжилгээ” цахим сургалтад хамрагдаж байна

2021-04-28

Улсын Их Хурлын Парламентын судалгааны хүрээлэн, MERIT төсөл хамтран “Ахисан түвшний Жендэрийн дүн шинжилгээ” цахим сургалтыг зохион байгуулж, Улсын Их Хурлын Тамгын газрын ажилтнууд, Улсын Их Хурлын гишүүний ажлын алба, Улсын Их Хурал дахь намын бүлгийн ажлын албаны ажилтнууд хамрагдаж байна.

УИХ-ын Тамгын газрын ажилтнуудад зориулсан статистик тоон мэдээллийг ашиглах талаарх ээлжит цахим сургалт боллоо

2021-04-26

Улсын Их Хурлын Парламентын судалгааны хүрээлэн, Үндэсний статистикийн хороотой хамтран Улсын Их Хурлын Тамгын газрын ажилтнууд, УИХ-ын гишүүний ажлын алба, УИХ дахь намын бүлгийн ажлын албаны ажилтнуудад зориулсан статистик тоон мэдээллийг үр дүнтэй ашиглах талаарх цуврал сургалтыг зохион байгуулж ..