“ТМ” эмхэтгэлийн товъёог 11 мэдээ

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн товъёог

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн товъёог /2019 он/

2020-01-20

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн товъёог /2019 он/ № Гарчиг Төрөл Огноо Дугаар Холбоос 1 Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай Монгол Улсын хууль 2018 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр №01 /1054/

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн товъёог /2018 он/

2019-01-04

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн товъёог /2018 он/ № Гарчиг Төрөл Огноо Дугаар Холбоос 1 Төрийн албаны тухай /Шинэчилсэн найруулга/ Монгол Улсын хууль 2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн товъёог /2017 он/

2017-03-01

“Төрийн мэдээлэл” хууль тогтоомжийн эмхэтгэлийн товъёог /2017 он/ № Гарчиг Төрөл Огноо Дугаар Холбоос 1 Хуулийн төсөл буцаах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 80 2016 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн товъёог /2016 он/

2015-12-10

№ Гарчиг Төрөл Огноо Дугаар Холбоос 01 Хамтын тэтгэврийн тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр №01/910/ татах 02 Нийгмийн ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн товъёог /2015 он/

2015-01-06

№ Гарчиг Төрөл Огноо Дугаар Холбоос 01 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2014 оны 12 дугаар сарын 05 №01/862/ ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн товъёог /2014 он/

2014-06-11

№ Гарчиг Төрөл Огноо Дугаар Холбоос 01 Хуулийн төсөл буцаах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол 2014 оны 1 дүгээр сарын 3 №01/814/

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн товъёог /2013 он/

2014-04-10

№ Гарчиг Төрөл Огноо Дугаар Холбоос 01 Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх тухай/Шинэчилсэн найруулга/ Монгол Улсын ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлд нийтлэгдсэн хууль тогтоомж /Цагаан толгойн дарааллаар А-З/

2012-12-14

№ Гарчиг Төрөл Огноо Дугаар Холбоос 1. Авлигатай тэмцэх газрын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай Дугаар 55 Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол 2012 оны 07 сарын 09 №26/743/ Татах 2.

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлд нийтлэгдсэн хууль тогтоомж /Цагаан толгойн дарааллаар И-Т/

2012-12-13

1. Инновацийн тухай Монгол Улсын хууль 2012 оны 06 сарын 26 №24/741/ Татах 2. Инновацийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2012 оны 09 сарын 07 №33/750/ Татах 3.

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлд нийтлэгдсэн хууль тогтоомж /Цагаан толгойн дарааллаар У-.../

2012-12-12

1. Улаан буудайн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Дугаар 77 Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2012 оны 11 сарын 5 №41/758/ Татах 2. Улаанбаатар хотод ажил эхлэх цагийг тогтоох тухай Дугаар 8 Монгол Улсын ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн товъёог

2012-12-11

№ Огноо Дугаар Гарчиг Холбоос 1. 2012 оны 12 сарын 11 №46/763/ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг 664.Шүүгчдийг сэлгэн ажиллуулах тухай Дугаар 195 665.Албан тушаалын зэрэг дэв олгох тухай Дугаар 201 666.Зарим хүмүүсийг шүүгчийн ..