Хуралдааны ирц 161 мэдээ

Хуралдааны ирц

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн ирцийн мэдээ

2017-04-14

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2017-04-14Төлөвлөсөн цаг: 15:00

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2017 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдрийн ирцийн мэдээ

2017-04-13

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2017-04-13Төлөвлөсөн цаг: 15:00

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2017 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн ирцийн мэдээ

2017-04-12

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2017-04-12Төлөвлөсөн цаг: 15:00

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2017 оны 4 дүгээр сарын 7-ны өдрийн ирцийн мэдээ7

2017-04-07

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2017-04-07Төлөвлөсөн цаг: 15:00

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2017 оны 4 дүгээр сарын 6-ны өдрийн ирцийн мэдээ

2017-04-06

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2017-04-06Төлөвлөсөн цаг: 10:00

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2017 оны 4 дүгээр сарын 5-ны өдрийн ирцийн мэдээ

2017-04-05

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2017-04-05Төлөвлөсөн цаг: 10:00

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ

2017-02-10

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2017-02-10Төлөвлөсөн цаг:

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ

2017-02-09

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2017-02-09Төлөвлөсөн цаг: 10:00

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ

2016-12-08

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2016-12-08Төлөвлөсөн цаг: 10:00 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА Томилолт /орон нутаг/ 39 Д.ОЮУНХОРОЛ 10:08

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ

2016-08-30

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ Огноо: 2016-08-30 Төлөвлөсөн цаг: 10:00 НЭРС НАМЫН ХАРЪЯАЛАЛ ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ Н.АМАРЗАЯА МОНГОЛ АРДЫН НАМ 10:08

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ

2016-08-26

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ Огноо: 2016-08-26 Төлөвлөсөн цаг: 10:00 НЭРС НАМЫН ХАРЪЯАЛАЛ ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ Н.АМАРЗАЯА МОНГОЛ АРДЫН НАМ 10:08

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ /2016.08.26/

2016-08-26

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ

2016-08-25

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ Огноо: 2016-08-25 Төлөвлөсөн цаг: 10:00 НЭРС НАМЫН ХАРЪЯАЛАЛ ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ Н.АМАРЗАЯА МОНГОЛ АРДЫН НАМ 10:02

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ /2016.08.25/

2016-08-25

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ

2016-07-08

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ Огноо: 2016-07-08 Төлөвлөсөн цаг: 13:00 НЭРС НАМЫН ХАРЪЯАЛАЛ ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ Н.АМАРЗАЯА МОНГОЛ АРДЫН НАМ 13:07

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2017 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн ирцийн мэдээ

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2017-12-01 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА Орон нутаг 39 Д.ОЮУНХОРОЛ 10:292 Т.АЮУРСАЙХАН 11:0440 М.ОЮУНЧИМЭГ 10:213 О.БААСАНХҮҮ 10:0041 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ 10:344 Ё.БААТАРБИЛЭГ Гадаад томилолт42 Б.ПҮРЭВДОРЖ 09:555 Х ..

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ /2017.05.01/

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШYYДИЙН 2017 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 01-НИЙ ӨДРИЙН ИРЦИЙН МЭДЭЭ 11:00 цагийн байдлаар, гишүүний нэрээр: № Гишүүдийн нэр Хаашаа явсан Явах,ирэх хугацаа Гадаадад: /Улсын Их Хурлын даргын захирамжаар томилолт олгогдсон 1 ..