“ТМ“ эмхэтгэлийн тойм 421 мэдээ

“Төрийн мэдээлэл“ эмхэтгэлийн тойм

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 38 дугаарын тойм

2021-10-15

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Шүүгчийн албан тушаалд шилжүүлэн томилох тухай, Зарим хүмүүсийг анхан шатны шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай, Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигуудыг нийтэлжээ.Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Монгол хүний оюун ухааны ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 37 дугаарын тойм

2021-10-08

Эмхэтгэлийн 2021 оны 37 дугаарт Зарлигт өөрчлөлт оруулах тухай, Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигуудыг нийтэлжээ.Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 785 дугаар шийдвэрийн дагуу Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2015 оны 2 ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 36 дугаарын тойм

2021-09-28

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Монгол Улсын Засгийн газрын “Журам батлах тухай”, “Дүрэм шинэчлэн батлах, тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай” тогтоолуудыг нийтэллээ. Тухайлбал, “Шүүхийн зарим төрлийн шийдвэрийг гүйцэтгэхэд хувийн өмчит хуулийн этгээдийн техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 35 дугаарын тойм

2021-09-21

Эмхэтгэлийн энэ удаагийн дугаарт Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай (Шинэчилсэн найруулга) хууль болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулиудыг нийтэлсэн. Уг хуулийн зорилт нь Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт болон Монгол Улсын Засаг захиргаа, ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 34 дугаарын тойм

2021-09-14

Эмхэтгэлийн энэ удаагийн дугаарт Патентын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийг нийтэллээ. 9 бүлэг, 56 зүйлтэй шинэчилсэн найруулгын хүрээнд дараах шинэлэг зохицуулалтыг нэмж тусгасан байна. Тухайлбал, Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 33 дугаарын тойм

2021-09-03

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Кино урлагийг дэмжих тухай хуулийг хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хууль, тогтоолын хамт нийтлэв. Энэ хуулийн зорилт нь кино үйлдвэрлэх үйл ажиллагаатай холбоотой эрх зүйн үндсийг бүрдүүлж, Монгол Улсад кино бүтээх таатай орчныг бий болгох, кино урлагийг хөгжүүлэхэд төрөөс ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 32 дугаарын тойм

2021-09-01

Эмхэтгэлийн энэ удаагийн дугаарт Соёлын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хууль, тогтоолын хамт нийтлэв. Соёлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад бодлогын шинжтэй зохицуулалтуудыг шинээр тусгажээ. Тухайлбал, Төрөөс тусгайлан дэмжих соёлын үйл ажиллагааны ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 31 дугаарын тойм

2021-08-23

Эмхэтгэлийн энэ дугаарт Хөдөлмөрийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/-ийн хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хууль, тогтоолын хамт нийтлэв. Хуулиар хөдөлмөрийн харилцааны зарчим, суурь хэм хэмжээг тогтоож, уг харилцаанд оролцогч талуудын үндсэн эрх, үүргийг тодорхойлж, тэдгээрийн хоорондын зохистой тэнцвэрт ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 30 дугаарын тойм

2021-08-12

Эмхэтгэлийн энэ дугаарт Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулиудыг нийтэлсэн. Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн хамгаалалтын олон улсын гэрээ, конвенц, Дэлхийн Оюуны Өмчийн байгууллагаас гаргасан заавар, зөвлөмж болон бусад улс ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 29 дугаарын тойм

2021-08-06

Эмхэтгэлийн энэ удаагийн дугаарт Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 28 дугаарын тойм

2021-07-26

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Онцгой албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэллээ. Тус хуулиар газрын тосны дайвар бүтээгдэхүүнд онцгой албан татвар ногдуулснаар хуурамч шатахуун үйлдвэрлэн, борлуулж байгаль орчин, иргэдийн эрүүл мэнд, эдийн засаг, бизнесийн орчинд ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 27 дугаарын тойм

2021-07-19

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, мөнгөн хөрөнгийн шилжүүлэг, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хууль болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулиудын хамт нийтэллээ. Тус хууль /Шинэчилсэн найруулга/-аар Монгол Улсын санхүүгийн зах зээлийн зохистой хөгжлийг ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 26 дугаарын тойм

2021-07-07

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэллээ. Уг хуулиар хуулийн дагаж мөрдөх хугацааг 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 25 дугаарын тойм

2021-07-07

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Улсын Их Хурлын тогтоолуудыг нийтлэв. Тухайлбал, тогтоолуудаар Нийслэл Улаанбаатар хотын хөгжлийн асуудал эрхэлсэн түр хороог байгуулахын зэрэгцээ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тангараг өргөх ёслолын журмыг шинэчлэн баталсан. "Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тангараг өргөх ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 24 дугаарын тойм

2021-06-28

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон гэж үзэж бүрэн эрхийг нь хүлээн зөвшөөрөх тухай болон Нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудыг нийтэллээ. Тухайлбал, ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 23 дугаарын тойм

2021-06-21

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Монгол Улс болон Азийн хөгжлийн банк хооронд байгуулсан “Шуурхай хариу арга хэмжээ авах санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөрт оруулах нэмэлт, өөрчлөлт”-ийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсан хуулийг олон улсын гэрээний хамт нийтэллээ. Хөтөлбөрт ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 22 дугаарын тойм

2021-06-14

Эмхэтгэлийн энэ удаагийн дугаарт Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн 2021 оны 04 дүгээр дүгнэлт болон эл дүгнэлтийг хэлэлцсэн талаарх Улсын Их Хурлын тогтоолын хамт нийтэллээ. Үндсэн хуулийн цэц 2021 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуралдаанаараа Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 21 дугаарын тойм

2021-06-07

Эмхэтгэлийн энэ удаагийн дугаарт Хоршооны тухай хууль (Шинэчилсэн найруулга) болон хамт өргөн мэдүүлсэн Хоршооны тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай, Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулиудыг нийтэлсэн. 8 бүлэг, 56 зүйлтэй Хоршооны тухай хуулийн ..