“ТМ“ эмхэтгэлийн тойм 325 мэдээ

“Төрийн мэдээлэл“ эмхэтгэлийн тойм

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 21 дэх дугаарын тойм

2016-05-25

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт нийтлэгдсэн Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хуулийн зорилт нь хүн амд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг зохион байгуулах, удирдах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршиж байна. Энэ хуулиар, эмнэлгийн тусламж, ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 20 дахь дугаарын тойм

2016-05-13

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Боловсролын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэллээ. Хуульд, тухайлбал, "ашгийн төлөө бус боловсролын сургалтын байгууллага” гэж сургалтын үйл ажиллагаа явуулах үндсэн зорилготой, үйл ажиллагаанаасаа олсон ашгийг /орлогыг/ зөвхөн ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 19 дэх дугаарын тойм

2016-05-09

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт нийтлэгдсэн Органик хүнсний тухай хуулийн зорилт нь хөдөө аж ахуйн органик үйлдвэрлэл эрхлэх, органик хүнс, тэжээл, бордоо үйлдвэрлэх, тэдгээрийг баталгаажуулах, худалдах, импортлох, органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээ хэрэглэх, сурталчлахтай холбогдсон ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 18 дахь дугаарын тойм

2016-05-05

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Тоон гарын үсгийн гэрчилгээг олгох талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын тогтоолыг нийтэллээ. Тогтоолоор,тоон гарын үсэг,түүний гэрчилгээг иргэний үнэмлэхэд суурилуулан олгох үйл ажиллагааг 2016 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн тоон гарын үсгийн ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 17 дахь дугаарын тойм

2016-05-03

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийг нийтэллээ. Энэ хуульд, “Хуулиар шийдвэрлэх хугацааг тусгайлан заасан асуудлыг санаачилсан хууль санаачлагч болон Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 7.1.12-т заасан ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 16 дахь дугаарын тойм

2016-04-29

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт нийтлэгдсэн Засгийн газрын тогтоолоор, Аймаг, дүүрэг, сумын баяр наадам болон бүс, аймгийн хэмжээний томоохон уралдаан, тэмцээнийг 2016 оны 7 дугаар сарын 15-25-ны өдрүүдэд зохион байгуулах арга хэмжээ авахыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгасан байна. Мөн ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 15 дахь дугаарын тойм

2016-04-22

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Авлигатай тэмцэх газрын даргын үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай Улсын Их Хурлын тогтоолыг нийтлэв. Эмхэтгэлд нийтлэгдсэн Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолоор, байгаль орчны тэнцвэрт байдал, байгалийн унаган төрх

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 14 дэх дугаарын тойм

2016-04-15

Эмхэтгэлд нийтлэгдсэн Улсын Их Хурлын тогтоолоор, Монгол Улсын Их Хурлын болон аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит сонгуулийг 2016 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс товлон зарлаж, сонгуулийг зохион байгуулахтай холбоотой улсын төсвөөс санхүүжүүлэх зардлын хэмжээг 16 453 912 800 ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 13 дахь дугаарын тойм

2016-04-08

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт нийтлэгдсэн Засгийн газрын тогтоолоор “Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах журам”, “Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах төсөл сонгон шалгаруулах журам”-ыг тус тус шинэчлэн баталжээ. Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 12 дахь дугаарын тойм

2016-03-25

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг эцэслэн шийдвэрлэсэн тухай Үндсэн хуулийн цэцийн тогтоолыг бүрэн эхээр нь нийтэллээ. Энэ хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1 дэх хэсэгт “Шүүх барьцааны ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 11 дэх дугаарын тойм

2016-03-18

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийг тус тус нийтэллээ. Мөн дугаарт нийтлэгдсэн Засгийн газрын тогтоолоор “Хотжилт ба эрүүл мэнд” хөтөлбөрийг баталжээ. Иргэд, хамт олон, аж ахуйн нэгж, төрийн болон ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 10 дахь дугаарын тойм

2016-03-11

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийг нийтэллээ. Түүгээр тэрээр Засгийн газарт чиглэл өгсөн байна. Зарлигаар, Зэвсэгт хүчний тухай хуулийн зарим заалт, Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Зэвсэгт хүчний Ерөнхий командлагчийн баталсан “Зэвсэгт хүчний тайван цагийн болон ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 09 дэх дугаарын тойм

2016-03-04

Эмхэтгэлийн энэ удаагийн дугаарын эхэнд Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хуулийг нийтэллээ. Энэ хуулийн зорилт нь хүн, хуулийн этгээдээс захиргааны байгууллагын хууль бус үйл ажиллагааны улмаас зөрчигдсөн, эсхүл зөрчигдөж болзошгүй эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлоо ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 08 дахь дугаарын тойм

2016-03-01

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Зөрчлийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хууль түүнд холбогдох бусад хуулиудыг нийтэллээ. Хууль, захиргааны хэм хэмжээний актыг зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдэхүйг зөрчилд тооцох, түүнийг үйлдсэн хүн, хуулийн этгээдэд шийтгэл оногдуулах, шударга ёсны тогтолцоог бэхжүүлэхэд энэ ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 07 дахь дугаарын тойм

2016-02-19

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Эрүүгийн хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийг нийтэллээ. Энэ хуулийн дагуу, · Гэмт хэрэг, ял, албадлагын арга хэмжээг энэ хуулиар тодорхойлно. · Эрүүгийн хуулийг төсөөтэй хэрэглэхгүй. · Үйлдэл, эс үйлдэхүйг шинээр гэмт хэрэгт тооцсон, ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 06 дахь дугаарын тойм

2016-02-08

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Төрийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэллээ.Энэ хуулийн холбогдох хэсгийг, Төрийн жинхэнэ албан хаагч Улсын Их Хурлын сонгуульд нэр дэвших бол тухайн ээлжит сонгуулийн жилийн нэгдүгээр сарын нэгний өдрөөс өмнө, аймаг, нийслэлийн иргэдийн ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 05 дахь дугаарын тойм

2016-01-25

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн эрх зүйн байдлын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хуулийг нийтэллээ. Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн эрх зүйн байдлыг тодорхойлж, бүрэн эрх, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны зорилго, чиг үүрэг, төрийн болон нутгийн удирдлагын ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 04 дэх дугаарын тойм

2016-01-22

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт Сонгуулийн тухай хууль болон түүнийг дагалдаж гарсан бусад хуулийг нийтэллээ. Энэ хуулиар Монгол Улсын Их Хурал, Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, түүнчлэн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын сонгууль, үндсэн зарчим, журмыг тодорхойлж, эдгээр ..