Видео 121 мэдээ

Видео: Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл, саналын талаарх хэлэлцүүлгээс /Иргэн Ж.Энхбаяр/

2019-07-22

Видео: Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл, саналын талаарх хэлэлцүүлгээс /Эдийн засагч Т.Доржханд/

2019-07-22

Видео: Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл, саналын талаарх хэлэлцүүлгээс /Намуудын төлөөлөл/

2019-07-22

Видео: Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл, саналын талаарх хэлэлцүүлгээс /Судлаач Б.Энхбаяр/

2019-07-22

Видео: Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл, саналын талаарх хэлэлцүүлгээс /Ерөнхийлөгч/

2019-07-22

Видео: Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл, саналын талаарх хэлэлцүүлгээс /Ардчилсан нам/

2019-07-22

Нэвтрүүлэг: УИХ Энэ долоо хоногт /2019-06-14/

2019-06-17

УИХ-ын цаг Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт-Шүүх эрх мэдэл

2019-06-14

УИХ-ын цаг Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт-Гүйцэтгэх эрх мэдэл

2019-06-13

Нэвтрүүлэг: Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт-Улсын Их Хурал

2019-06-12

УИХ-ын цаг Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт-Нутгийн удирдлагын тогтолцоо

2019-06-12

Нэвтрүүлэг: Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт

2019-06-10

Видео: Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл өргөн баригдлаа.

2019-06-06