БОЛДЫН ЖАВХЛАН
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн


Төгссөн сургууль, мэргэжил
1990 онд
Дархан хотын 17 дугаар дунд сургууль
1992 онд
Сүхбаатар аймгийн 1 дүгээр дунд сургууль
1997 онд
Монгол улсын их сургууль, Эдийн засгийн сургууль, банкны эдийн засагч
2008 онд
АНУ, Калифорнийн их сургуулийн Риверсайдын хэлний сургууль
2009 онд
АНУ, Индианагийн их сургууль
Ажилласан байдал
1997-1999 онд
Монголбанк, Хяналт шалгалтын газрын хянан шалгагч
1999-2000 онд
Монголбанкнаас ХААН банкинд Бүрэн эрхт төлөөлөгч, эрх хүлээн авагч
2000-2004 онд
Монголбанк, Хяналт шалгалтын газрын ахлах хянан шалгагч
2004-2006 онд
Худалдаа хөгжлийн банк, Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал
2006-2007 онд
Худалдаа хөгжлийн банк, Дэд ерөнхийлөгч
2010-2016 онд
Монголбанкны Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч
2016 оноос
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2016 оноос
Нутгийн удирдлагын дэд хорооны дарга
Шагнал
2011 онд
Санхүү, банкны тэргүүний ажилтан
2014 онд
Алтан гадас одон
Цахим шуудан
Цахим хуудас