ЦЭРЭНЖАМЦЫН МӨНХЦЭЦЭГ
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн


Төгссөн сургууль, мэргэжил
1997 онд
МУИС, улс төр судлал
1999 онд
МУИС, “Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн зүгээс олон нийтийн санаа бодолд үзүүлэх нөлөөлөл” магистр
2009 онд
МУИС, “Сонгуулийн компанийн коммуникаци: Монгол Улсын жишээн дээр”
Улс төр судлаач, Улс төр судлалын доктор, дэд профессор
Ажилласан байдал
1997-2000 онд
Өнөөдөр сонины улс төр, гадаад мэдээний албанд тоймч, орчуулагч
1997-2001 онд
МУИС-ийн улс төр судлалын тэнхимд багш
2006-2007 онд
ХБНГУ-ын Koblenz Landau University-д зочин судлаач
2002-2010 онд
МУБИС-ийн Улс төр судлал, социологийн тэнхимд багш
2008-2015 онд
Улс төрийн коммуникацийн төвийн захирал
2011-2014 онд
МУБИС-ийн Улс төр судлал, социологийн тэнхимийн эрхлэгч
2013 онд
АНУ-ын Ohio State University-д зочин судлаач
2014-2019 онд
МУБИС-ийн Нийгмийн ухааны тэнхимд дэд профессор
2012 оноос
Улс төрийн коммуникацийн хүрээлэнгийн гүйцэтгэх захирал
2019-2020 онд
Стратеги академийн захирал
2020 оноос
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
Гадаад хэл
Англи, Орос, Герман