НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН 2013 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

  2014-06-10 00:00  303

Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны 2014 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэх Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2013 оны ажлын тайланг танилцуулж байна.


  2016-09-22 09:06  303